Eesti Toru / ETube
Video Üleslaadimine / Video Lisamine

Veebilehe reeglid

Eraisiku poolne teenuste kasutus
Etube teenuste tasuta kasutamine on eraisikutele lubatud vaid isiklikku kasu või sissetulekut mittetootval mitte-ärilisel otstarbel. Ilma erikokkuleppeta ei ole lubatud Etube kasutamine otsese isikliku kasu või sissetuleku saamiseks, välja arvatud otseselt selleks mõeldud lehed (nagu kuulutused). Etube jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid kasutajatele, kelle tegevuse eesmärgiks teenuste kasutamisel on otsese isikliku kasu või sissetuleku saamine.

Autoriõigused
Etube teenuseid kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lubatud ei ole teiste autorite tööde (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) teenustesse sisestamine ega üleslaadimine, sisestada tohib vaid autori enda loomingut.
Etube teenustes avaldatud infole kehtib tavapärane autoriõigus, kui kasutaja ei ole enda poolt esitatavate andmete juures otsustanud teisiti, millest ta annab teada Etube süsteemi pakutavate vahendite ja andmete juures äratoodavate selgitavate tekstide abil (näiteks Creative Commons litsentsitüübi määramine või teose kasutamise lubamine selgitava teksti näol andmete juures).

Suhtlus teiste kasutajatega
Kasutajal ei ole lubatud saata teistele kasutajatele reklaamkirju ega masspostitusi.

Veebilehe reeglid varsti tuleb...

Keeled Eesti E Tube Русский E Tube

Populaarsed kanalid

Kasutaja, mis vastab otsitud kriteeriumile, hetkel puudub.